W bieżącym roku szkolnym usługi dowozów do szkół realizować będzie firma „Arriva a DB company”.


Rozkład jazdy autobusów szkolnych obowiązuje od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej od 2.09.2020

Trasa III

1.Gruta Szkoła wyjazd 7.00 – Orle I – 7.05- Podgórz (63 – 65) 7.10- Orle – Jasiewo Kędzierska – przy Baltonie w prawo  Berbelicki, Gałusza 7.15- w stronę Łasina, skręt na Orle – 7.20- Słupski Młyn 7.25 – Słup Szkoła 7.30 – Słup plaża – 7.35– Słup pod Linowo 7.40–Słup na Świecie – przystanek koło krzyża 7.45- Słup Szkoła 7.50- Gruta Parcele – Kowalczyk – Samborski Marek – Gruta na górce –  7.55- Szkoła Gruta 8.00

Gruta Szkoła wyjazd 12.00 – Gruta Parcele 12.05- Jasiewo 12.10- Szkoła Słup 12.15- Słupski Młyn 12.20-Słup pod Linowo 12.25- Słup pod Świecie n/Osą 12.30- Słup Szkoła 12.35- Jasiewo 12.40- Orle 12.45-Orle Podgórz 12.50- Gruta Szkoła 13.00

2.Gruta Szkoła wyjazd 13.00 – Orle 13.05– Salno 13.10– Dąbrówka Królewska 13.15

3.Gruta Szkoła wyjazd 13.45 – Gruta Parcele 13.50- Szkoła Słup 13.55- Słup Jaros 14.00- Słup Rzepko Jasiewo14.05 – Słupski Młyn 14.10- Orle 14.15 – Podgórz 14.20- Gruta Szkoła 14.25

Gruta Szkoła wyjazd 14.50 – Gruta Parcele 14.55- Słup 15.00- Jasiewo 15.05– Słup Janos 15.10- Słup Kubacha 15.15 -Orle 15.20- Podgórz 15.25– Salno 15.30– Dąbrówka Królewska 15.35- Gruta Szkoła 15.40

Szacunkowa długość trasy dziennie – 189 km.


OSOBY KORZYSTAJĄCE Z DOWOZÓW ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZASŁANIANIA UST I NOSA W AUTOKARZE!


Deklaracja ws. dowozów (do pobrania i wypełnienia)!

 

Attachments