Miejscowość Słup znajduje się we wschodniej części pow. grudziądzkiego, administracyjnie należy do gminy Gruta. Leży na północnym brzegu Jeziora Mełeńskiego, przy drodze Radzyń Chełmiński-Łasin. Nazwa naszej miejscowości nawiązuje do pobliskiej, położonej nad rzeką Osą miejscowości Słupski Młyn. Jak podaje Jan Długosz, to tutaj Bolesław Chrobry w roku 1015 stawiał słupy graniczne na rzece Osie pomiędzy swoim państwem, a pogańskimi Prusami. Nieopodal rzeki znajduje się grodzisko średniowieczne, które datuje się na X wiek, spełniający najprawdopodobniej rolę strażnicy przy brodzie na rzece. Strażnica nie straciła swojego znaczenia po rozpanoszeniu się na tym terenie Zakonu Krzyżackiego i trwała po licznych rozbudowach aż do końca XIII wieku. Wówczas to po kolejnym najeździe Jaćwięgów został kompletnie zniszczony w roku 1275. Co prawda wybudowano kolejny gród, ale jego świetność i znaczenie słabły i w końcu XIV wieku podupadł całkowicie. Na rzece Osie znajduje się zabytkowy młyn, pełniący obecnie rolę elektrowni wodnej. Teren znajdujący się nad rzeką należy do Parku Krajobrazowego Dolnej Osy, objętego ochroną ze względu na osobliwe ukształtowanie powierzchni oraz ciekawe gatunki zwierząt tutaj występujących. Na skraju parku tuż przy drodze łączącej Radzyń z Łasinem znajduje się obelisk poświęcony rozstrzelanym w 1939 roku mieszkańcom okolicznych miejscowości..Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej w roku 1938 zakończono budowę kościoła pw. Św. Anny.