Początki szkolnictwa w naszej miejscowości przypadają na drugą połowę XIX w. Wówczas to w roku 1870 zbudowany został budynek szkoły, do którego w roku 1895 dobudowano jeszcze jedną salę.

W roku 1880 powstał jeszcze jeden budynek szkolny, przeznaczony dla dzieci wyznania ewangelickiego. Szkoła działała bardzo krótko i zamknięto ją po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Po drugiej wojnie światowej szkołę w Słupie reaktywował jej pierwszy kierownik p. Sadowski. Zajęcia odbywały się w obu istniejących budynkach szkolnych do pierwszego września 1969 roku, gdy oddano do użytku nowy pawilon szkolny, zbudowany dzięki pomocy i zaangażowaniu mieszkańców wsi Słup i Jasiewo.

W roku 1999 dobudowano salę gimnastyczną, która pozwoliła rozwinąć zainteresowania sportowe wielu uczniów.