Ks. Jan Lesiński urodził się 11 lipca 1908 r. w Słupie, jako syn Franciszka – rolnika i Anastazji z domu Słupskiej. W 1930 r., po ukończeniu gimnazjum w Grudziądzu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie po studiach filozoficzno-teologicznych przyjął sakrament święceń kapłańskich 15 czerwca 1935 roku.

 

 

    Trzy dni później w Grucie, skąd pochodził, odprawił prymicyjną Mszę św.

 

        Pierwszą jego placówką duszpasterską była parafia pw. Serca Pana Jezusa w Grudziądzu. Latem 1939 r. został mianowany wikariuszem w parafii pw. Świętej Rodziny w Gdyni Grabówku. W trakcie swojej pracy duszpasterskiej szczególną wagę przykładał do pracy z młodzieżą. Organizował dla niej liczne obozy, biwaki, wspólne wyjazdy.

 

      Był aresztowany, jako zakładnik, 13 września 1939 r. na dziesięć dni. Ponownie został aresztowany 2 listopada 1939 r. i osadzony w więzieniu w Nowym Porcie w Gdańsku. 18 stycznia 1940 r. został przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. W obozie był pomocnikiem zduna.

 

      Wiadomo, że zginął zastrzelony w Stutthofie. Jednakże nie można dokładnie ustalić okoliczności rozstrzelania. Dostępny materiał dowodowy nie jest jeszcze na tyle wystarczający, aby precyzyjnie, ściśle i szczegółowo odtworzyć wydarzenia tamtych dramatycznych dni. Zginął w nocy około godz. 2.30 z wtorku na Środę Popielcową, 7 lutego 1940 r.