Dyrektor szkoły:
mgr Andrzej Kurnik – wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne

Pedagog:
mgr Monika Pluta – nauczyciel wspomagający

Nauczyciele:

 • mgr Agnieszka Wojtakowska – oddział przedszkolny, biblioteka,
 • mgr Angelika Kuca – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 • mgr Anna Tomczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacja,
 • mgr Anna Kurkus – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 • mgr Angelika Stręciwilk- nauczyciel matematyki,
 • mgr Dorota Dembowska – Chyła – nauczyciel języka polskiego,
 • mgr Anna Mikulska – nauczyciel j. angielskiego,
 • mgr – nauczyciel języka niemieckiego,
 • mgr Regina Sadowska – nauczyciel chemii,
 • mgr Iwona Koprowska- nauczyciel muzyki,
 • mgr Angelika Streciwilk- nauczyciel fizyki,
 • mgr Agnieszka Piątkowska – nauczyciel biologii,
 • mgr Anna Kurzyńska – nauczyciel historii, przyrody, plastyki, geografii, WOS, 
 • mgr Anna Bąk – Flatow – EDB
 • mgr Zbigniew Buchalski – nauczyciel religii,
 • ks. mgr Marek Bogacki – nauczyciel religii,
 • mgr Jolanta Kanios – doradztwo zawodowe,
 • Ewelina Dobaczewska – nauczyciel wspomagający,
 • Patrycja Widz – nauczyciel wspomagający,
 • mgr Anna Gawrział – nauczyciel wspomagający.