31 października uczniowie klas I-III wzięły udział w wycieczce do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej „OGNIK” mieszczącej się w Jednostce Ratowniczo-gaśniczej nr 2 na osiedlu Rządz w Grudziądzu. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda remiza strażacka, samochody i inny sprzęt strażacki.

Celem spotkania było przybliżenie uczniom specyfiki pracy straży pożarnej,   zasad bezpiecznego zachowania się podczas zagrożenia pożarowego w domu, lesie, na biwaku oraz jak poprawnie zgłaszać zdarzenie dzwoniąc na numer alarmowy. Zajęcia były prowadzone w pomieszczeniach symulujących typowe mieszkanie, czyli w warunkach tzw. „kontrolowanego zagrożenia” oraz w sali multimedialnej, z możliwością wyświetlania filmów edukacyjnych i prezentacji. Uczniowie przez chwilę mogli wcielić się w rolę strażaka zakładając hełmy, kurtki strażackie i ruszyć na akcję gaśniczą dzięki wizualizacji.

Podczas spotkania uczniowie uzyskali cenną wiedzę dotyczącą niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy straży pożarnej  oraz przede wszystkim poznali zasady bezpiecznych zachowań podczas zagrożenia.