Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
W tym trudnym dla nas wszystkich okresie, gdzie epidemia koronawirusa zmusza nas do podejmowanie trudnych decyzji,
życzymy aby Święta Wielkanocne przyniosły radość o
raz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…
Dyrektor i nauczyciele
Szkoły Podstawowej w Słupie