Na podstawie opublikowanego dnia 20 marca 2020 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 11 marca br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję o przedłużeniu okresu zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły do dnia 10 kwietnia 2020 r. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dyrektor szkoły mgr Andrzej Kurnik